Nazywam się Anna Garbicz-Hyszczyn, jestem absolwentką SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu na kierunku psychologia, studiów podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Dolnośląskim Studium Psychoterapii. Wiedzę praktyczną zdobywałam odbywając staż w Instytucie Psychodietyki we Wrocławiu. Od wielu lat interesuję się zdrowiem w szeroko pojętym sensie: psychologicznym, fizycznym, emocjonalnym. Zdrowy styl życia nie przejawia się jedynie w zdrowym jedzeniu, zalicza się do niego także regularny ruch, zachowanie równowagi miedzy pracą a czasem wolnym, panowanie nad nadmiernym stresem, odpoczynek i dbanie o własny dobrostan i poczucie szczęścia. Przyświeca mi idea holistycznego podejścia do klienta. W pracy stosuję między innymi metody dialogu motywującego i techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Wykształcenie

  • Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej/ Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
  • Studia Podyplomowe na kierunku Psychodietetyka/ SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Staż/ Instytut Psychodietetyki
  • Studia Psychologiczne/ SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny
  • Kurs Dialogu Motywującego/ Instytut Psychodietetyki
  • Kurs medytacji/ Harmonia Akademia Osobistego Rozwoju